Rozpis platieb

 

Každý byt má vlastné merače na vodu, plyn a elektrinu.

 

Z toho dodávka plynu a elektriny je zazmluvnená priamo s majiteľom bytu.

Dodávka vody je zazmluvnená so správcovskou spoločnosťou, ktorá ju na základe stavu meračov 1 krát ročne rozúčtuje jednotlivým vlastníkom bytov spolu so spotrebou elektriny na spoločných priestoroch.

 

Odhadované mesačné náklady na 2 izbový byt s 3 osobami: elektrina:35, plyn:25, nájomné: 30, spolu 95 EUR.